Linktaláló » pontforrás » Bemérés

Összesen 7 link a kategóriában


 • Blautech

  8200 Veszprém, Hársfa utca 39.

  http://www.blautech.hu/

 • Földmérés munkálatai és határvita rendezés

  A földmérés és ahhoz kapcsolódó geodézia magánszemélyek és közületek részére egyaránt gyorsan, precíz műszerparkkal. Bácsi Lajos ügyvezető több, mint húsz éve áll az ügyfelek rendelkezésére. Kiemelt tapasztalat határvita rendezéssel kapcsolatban. Látogass

  http://www.bacsi-mernokiroda.hu

 • Goldair

  Cégünk fő tevékenységi köre levegőtisztaság-védelmi mérések, környezetvédelmi vizsgálatok, és a 21./2001.(II.14.) Kormány rendelet előírásának eleget téve, légszennyező pontforrások üzemeltetői részére levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás elkészítése.

  http://www.goldair.hu/

 • Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi emisszió mé­rés

  A vál­la­la­tok pont­for­rá­sa­i­ból, „ké­mé­nye­i­ből” ki­bo­csá­tott lég­szennye­ző anya­go­kat idő­sza­kon­ként akk­re­di­tált mé­rés­sel kell el­len­őriz­ni. Tár­sa­sá­gunk a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­át kép­vi­se­lő új mű­szer­park­kal áll a meg­

  http://www.vincotte.hu/Kornyezet/Emissziomeres?gclid=CMrX9Z6Vl6gCFU403wodVzNbDA

 • Légszennyező pontforrások mérése

  Ezeket a méréseket és mintavételeket a feladat súlyától függően emissziós mérőbusszal letelepülve, vagy mobilan személyautóval végzik a Kft. munkatársai.

  http://akusztikakft.hu/legszennyezo_pontforras_vizsgalata_emisszio_meres?gclid=COCKsqCXl6gCFcUXzQod_mSwCw

 • levegővédelem szakértője

  Ön mint légszennyező pontforrásokat üzemeltető szakember, munkahelyén különösen sokat tehet bármelyikért, ha légszennyező pontforrásai kibocsátását határérték alatt tartja! Üzemeltessen akár kazánt, aszfaltkeverő gépet, festőüzemet, autószervizt, faipari

  http://www.tisztalevego.hu/?gclid=CPS54_eWl6gCFUjxzAodAS_OCw

 • PAMET Mérnökiroda Kft.

  Pécs, Péchy Blanka tér 3.

  http://www.pamet.hu/

« Vissza a kategóriák oldalra