Linktaláló » közjegyzőiroda » Közjegyző iroda Budapest

Összesen 8 link a kategóriában


 • Bókai Közjegyző Iroda

  A közjegyzői eljárás az ügyfelek jogainak érvényesítését tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző munkájának célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben – közokiratok készítésénél, tanúsítványok kiállításá

  http://www.bokai.hu/bemutatkozunk.htm

 • Dr Fekete Márta közjegyző

  Aláírási címpéldányok,másolat hitelesítések,elektronikus cégalapítás,kölcsön- és jelzálogszerződések,egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozás elismerő) nyilatkozatok,befogadó, tartási és reprodukciós nyilatkozatok,házassági vagyonjogi szerződé

  http://www.feketemarta.hu/

 • Dr. Barbalics Miklós - Közjegyzői Iroda

  Közjegyzői irodánk eljárása során tárgyilagosan, függetlenül, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett, szakszerűen látja el a hatáskörébe utalt ügyeket. Az iroda munkatársai a közjegyzői feladatok ellátásához szükséges hozzáértés, gyakorlatiassá

  http://www.kozjegyzo.net/

 • Dr. Farkas Tamás Közjegyző

  Közjegyzői irodám Budán a Gellért hegy lábánál található.A jelenleg érvényes telefon mellékek:- okirati ügyek 1-es gomb- hagyatéki ügyek 2-es gomb- általános felvilágosítás és időpont egyeztetés 3-as gomb- fax 4-es gomb

  http://www.farkasnotar.hu/

 • Dr. Parti Tamás Közjegyzői Irodája

  1999. óta működik Budapest Hegyvidéken Krisztinavárosban, a Maros u. 23. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet.

  http://www.notar.hu/site/index.php?pid=parti

 • Dr. Rokolya Gábor közjegyzői iroda

  Dr. Rokolya Gábor közjegyzői iroda

  http://www.rokolya.hu/

 • Dr. Tóth Ádám közjegyző

  A magyar közjegyző közokiratokat készít, egyrészt hitelesít aláírásokat és másolatokat, másrészt szerződéseket készít, nyilatkozatokat foglal okiratba. A magyar közjegyző jogosult telekkönyvi kivonat kibocsátására, de egyben a cégnyilvántartás tartalmáról

  http://www.notar.hu/site/index.php?pid=toth

 • Dr. Viszoki Szilvia közjegyző

  Az iroda a Ráday utca sétáló részén, az utcának az Erkel utca és a Köztelek utca közötti szakaszán található. Parkolási lehetőség a környező (Erkel, Mátyás, Kinizsi, Köztelek, Lónyay) utcákban.

  http://www.viszoki.hu/

« Vissza a kategóriák oldalra